شهر من رابر است

تنه میزنم به شاعری که تنه خورده ازتنهایی درخت گردو

ومتنتن میشوند تمام شاعران

بی که بی خویش باشم

بی که بی خویش بودم

شهر شما کجاست به شهر خود افتخار میکنید یا نه ؟

نه تنها شهر به کشورت نیز با افتخا بنگر و تمدن ۲۵۰۰ ساله ات را فراموش نکن

اگر ایران به جز ویران سرا نیست

من این ویران سرا را دوست دارم

اگر تاریخ ما افسانه وار است

من این افسانه هارا دوست دارم

+ نوشته شده توسط در سه شنبه یازدهم مهر ۱۳۹۱ و ساعت 14:47 |


Powered By
BLOGFA.COM


714